Reglement voor de respective Collegien ter Admiraliteyt, Ende de Collonels van de Regimenten Mariniers. In 's Gravenhage : by Jacobus Scheltus, ordinaris Drucker ten dienste van sijne Koninghlijcke Majesteyt van Groot Brittannien, 1699
Inhalt