Ordre en Woorden van Commando, Op de handelinge van de Snaphaen, Benevens de Explicatie, Beginnende wanneer de selve op Schouder gehouden werdt. In 's Gravenhage : by Jacobus Scheltus, ordinaris Drucker ten dienste van syne Koninghlycke Majesteyt van Groot-Brittannien, 1701
Content