Syne Majesteyt ordonneert hier mede den Veldt-Marschalck Prince van Nassau-Saarbruck de noodige voorsieninge te doen, dat voortaen by yeder Compagnie te [...]. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.