Syne Majesteyt heeft goedtgevonden te verklaren en te ordonneren, soo als de selve verklaert en ordonneert by desen, dat alle de lasten waer mede eenige [...]. [s.l. : s.n., s.a.]
Inhalt