Koninglyke Almanach : beginnende van 't jaar 1705... &c. waar in zeer duidelyk vertoond word de loop der zon des ongerechtigheids; ofte tooneel des oorlogs in Europa, behelzende [...]. Bruxelles : imprimé au depens de la Compagnie de L.v.S. L.L.T.F.G.M.D.F.d.L. C.l.C. & L.d.D.C. &c., 1705
Contenu du document