Een sonderlinghe profytelijck boeck, aenghaende de Conste ende practijcke van geometrien, onlancx in Francoys beschreuen. Geprent Thanwerpen : by Jan Roelants, 1547