Typer af Constructioner ved de norske smalsporede Jernbaner, sporvidde 3'6" engl. = : Types of Constructions on the Norwegian Railways of 3'6" Gauge. [s. l.] : [s.n.], 1870
Contenuto