Typer af Constructioner ved de Norske smalsporede Jernbaner, Sporvidde 3'6" engl. = : Types of Constructions on the Norwegian Railways of 3'6" Gauge. [s.l.] : [s.n.], 1872
Inhalt