Tractaet vant maken ende Gebruyeken eens nieu gheordonneerden mathematischen instruments ... Leyden : by Ian Bouwensz, 1612
Content