Munch, Peter A.: Throndhjems Domkirke udgivet efter Foranstaltning af den Norske Regiering : The cathedral of Throndheim. Christiania : trykt i W.C.Fabritius's Bogtrykkeri, 1859
Content