Adriani, A.: Verhandeling over de Gutta Percha en caoutchouc en derzelver verhouding tot onderscheidene agentia. Utrecht : Kemink en Zoon, 1850
Inhalt