Kellner, L. S.: Den beskrivende (descriptive) Geometries theoretiske Deel : udarbeidet, efter de bedste Forfattere, med foereget Hensyn til Bogens noermeste Bestemmelse som Ledetraad ved Foreloesninger. Kjobenhavn : Trykt,paa Forfatterens Forlag, hos Bianco Luno & Schneider, 1836