Kellner, L. S.: Den beskrivende (descriptive) Geometries anvendte Deel : 1ste Hefte. Skyggelaere og Liniarperspectiv. Kjobenhavn : Trykt,paa Forfatterens Forlag, hos Bianco Luno & Schneider, 1837