Arifmetika, sirěčʹ nauka čislitelnaę. S raznych dialektov na slavenskii jazyk prevedenaę, i vo edino sobrana, i na dvě knigi razdělena. Nyně že povelěnjem [...]. Moskau : [s. n.], 1703