Nikandrou Thēriaka : Tou autou Alexipharmaka : hermēneia tou anōnymou syngrapheōs eis Thēriaka : scholia diaphorōn syngrapheōn eis Alexipharmaka = Nicandri Theriaca ; Eiusdem [...]. Coloniae : opera Ioan. Soteris, 1530