Zyl, Johannes van: Theatrum machinarum universale, of groot algemeenen moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, derzelver [...]. Amsterdam : Holtrop & Gravius, 1761
Inhalt