Pyrotechnia, of konstige vuurwerken, waer in wort seer duydelijck beschreven de manier van het maken en toestellen van allerley vuurwercken tot vermaeck, [...]. Rotterdam : gedruckt by Hugo Rijckhals, 1672