Om vulcaniske producter fra Island. Kjöbenhavn : J. H. Schurothes Forlag, 1817
Inhalt