Caii Plinii Secundi historiae naturalis libri XXXVII. Parisiis : typis Antonii-Urbani Coustelier, 1723
Contenuto