De Beknopte Lant-Meet-Konst : Leerende In't korte, alles wat in't gemeen, in de Practijcke des Landt-metens voor-komen kan .... : hier by gevoeght het Tractat van de Landt-maten door J. P. Dou, ende C. Eversdijck, ende andere, &c. Tot Dordrecht : by Mattheus de Vries ..., 1708