Netze zu Krystall-Modellen. Berlin : Reimer, 1821
Contenu du document