Kruidkundige beschryving der in-en uit-landische gewassen, welke heedendaagsch meest in gebruik zyn. In 's Gravenhage : gedrukt voor den autheur, by Jacobus van Karnebeek, MDCCLXVI [1766]