Almindelig Norsk Huus-Kalender med primstav og Merkedage. Christiania : Malling, 1859
Inhalt