Gerh. Feltmans Aenmerckingen over den Articulbrief, of te ordonnantie op de discipline militaire ... In s'Gravenhage : by Paulus Scheltus, 1716