Register van Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien, Handvesten, Ordonnantien, Edicten, Placaten, Publicatien, Notificatien, Resoltien, Instructien, [...] : zullende dienen, volgens de Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland de dato den 31 Augusti 1764 tot d'Uitgave van een groot placaat- en Charter-Boek [...]. Te Leeuwarden : gedrukt by Willem Coulon, 1765