Aller à la page
 

Notice détaillée

Titre
Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien : waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught ; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande fungien ; en blijckteeckenen van de gene die vergiftighe gegeten hebben, met de gheneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende ; beneffens eene naukeurighe beschrijvinghe van de aerd-buylen, papas, tarratouffli, artichiocken onder d'aerde, ende dierghelijcken ghewasschen. Waer by ghevoegt is een cort tractaet vande hinderlijcke cruyden van dit landt, als wilde petercelie, ende andere, met de teghen middelen teghen foodanigh vergif / alles met neerstighey, lanck-duerige ondervindinghe, ende ijverigh ondersoecken vande schriften der ervarenste cruyt-kenders vergaeder ende beschreven door Franciscus van Sterbeeck ; verciert met veele belden van alle ghedaenten van campernoelien ende andere cruyden, dienende tot dit werck, alles naer het leven in coper ghesneden
Auteur, CollaborateurSterbeeck, Franciscus van [1631 - 1693] __searchWikipediaForFranciscus van Sterbeeck
Adresse bibliographiqueAntwerpen : Jacobs, 1675
Collation[19], 396 S., [10] Bl. : Ill. (36 Tafeln) ; 20 cm
LangueNéerlandais
Lieu de conservationETH-Bibliothek Zürich, Rar 3465
Lien permanent http://doi.org/10.3931/e-rara-17523 
Liens
Télécharger le document complet (PDF) Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien [151,97 mb]
Collection
Conditions d'utilisation
LicencePublic Domain Mark
Utilisation

Téléchargement gratuit. En cas d'utilisation ou de reproduction de tout ou partie du document, l'institution propriétaire vous invite, conformément aux pratiques savantes courantes, à:

  • l’en informer
  • citer la source, y compris l’auteur, le lieu et l'identifiant permanent
  • lui faire parvenir un exemplaire justificatif et/ou l'adresse Internet de l’objet numérique auquel vous avez intégré tout ou partie du document
RéférenceSterbeeck, Franciscus van: Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien : waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught ; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden [...]. Antwerpen : Jacobs, 1675. ETH-Bibliothek Zürich, Rar 3465, http://doi.org/10.3931/e-rara-17523 / Public Domain Mark