Frick, Christoph: Drie seer aenmercklijcke reysen nae en door veelerley gewesten in Oost-Indien : gedaen van Christophorus Frikius ... Elias Hesse ... Christophorus Schweitzer ... yeder bysonder, van 't jaer 1675. tot 1686 : bevattende, nevens een groot [...]. Utrecht : by Willem van de Water: boekverkoper, 1694