Baker, Henry: Het microscoop gemakkelyk gemaakt, of, Beschryving van de beste en nieuwste Microscoopen, en van derzelver Behandeling : als mede een Berigt van de Verbaazendi Ontdekkingen gedaan met de Vergrootglazen. Te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1760