Varthema, Ludovico <<de>>: De uytnemende en seer wonderlijcke zee-en-landt-reyse van de heer Ludowyck di Barthema van Bononien ... gedaen in de Morgenlanden, Syrien, vrughtbaer en woest [...]. Tot Utrecht : by Gerard Nieuwenhuysen, en Willem Snellaert, anno 1654