Melanchthon, Philipp: Ad Pavlinae Doctrinae Stvdivm Adhortatio. Basileae : apud Adamu[m] Petri, [1520]
Inhalt