Linschoten, Jan Huygen van: Itinerarivm, Ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien : Inhoudende een beschrijvinge, dier Landen, Zee-custen, Havens, Rivieren, Hoecken ende plaetsen met de ghedenckwaerdighste Historien der selve. Hier zijn [...]. Tot Groningen : By Hans Sas wondende in de Heer-straet in de Druckerije, 1614