Linschoten, Jan Huygen van: Beschrijvinghe van de gantsche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa ... : midtsgaders de voor der beschrijvinge op de Caerten van Madagascar ... hebdy in Boeck van J. H. v. Linschoten 'int langhe ... ende in ouse talen intlicht [...]. Tot Groningen : By Hans Sas wondende in de Heer-straet in de Druckerije, 1614
Inhalt