Blumenbach, Johann Friedrich: Joh. Fr. Blumenbach Prof. zu Göttingen und Kön. Grossbrit. Hofrath über den Bildungstrieb. Göttingen : bey Johann Christian Dieterich, 1791