Fabri, Johann: Ein freintliche geschrifft Doctor Johann Fabri an Vlrich Zwingly maister zuo Zürich dariñ angezeygt würdet wie Zwingly vnbillicher weiss/ vnd on gnuogsam vrsach [...]. [Tübingen] : [Ulrich Morhart d.Ä.], [1526]
Inhalt