Zwingli, Ulrich: Brevis et luculenta Huldrychi Zvinglii in epistolam beati Iacobi expositio. Tiguri : ex Officina Froschoviana, mense Mar. an. 1533