Wirz, Johann: Angelographia stylo thetico conscripta. Tiguri : typis Joh. Jacobi Bodmeri, 1645
Inhalt