Rahn, Johann Rudolf: Zur Erinnerung an Dr. Heinrich Zeller-Werdmüller geboren den 2. April 1844, gestorben den 27. Februar 1903. Zürich : Buchdr. Berichthaus, 1903
Content