Hennepin, Louis: Aenmerkelyke voyagie gedaan na't gedeelte van Noorder America : behelzende een nieuwe ontdekkinge van een seer groot land, gelegen tusschen Nieuw Mexico en de Ys-zee ... Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1704