Brouwer, Hendrik: Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet Le Maire naer de custen van Chili onder het beleyt van heer generael Hendrick Brouwer [...] : vervatende der Chilesen manieren, handel ende ghewonten : als mede een beschryvinghe van het eylandt Eso, ghelegen ontrent dertigh mylen van het machtigh [...]. Tot Amsterdam : gedruckt by Broer Jansz ..., anno 1646