ΜΕΛΗ ΕΠΙΓΑΜΙΚΑ Das ist Hochzeitsgedicht/ Dem Frommen ... Hans Conrad Escher ... Wie auch der Wol-Edlen ... Jungfraw Regula Greblin ... Zürich, M DC XLVII [i.e 1648]
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΓΑΜΙΚΑ Das ist Hochzeitsgedicht/ Dem Frommen ... Hans Conrad Escher ... Wie auch der Wol-Edlen ... Jungfraw Regula Greblin ...