ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΑΜΙΚΑ. Das ist Hochzeits-Gedichte/ Dem Frommen Vorgeachten Herren/Hern Francise Vettern ... Wie auch der Ehren und Tugendreichen Jungfrawen/ J. [...]. Zürich : Getruckt zu Zürich/bey Hans Heinrich Hamberger, 1650
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΑΜΙΚΑ. Das ist Hochzeits-Gedichte/ Dem Frommen Vorgeachten Herren/Hern Francise Vettern ... Wie auch der Ehren und Tugendreichen Jungfrawen/ J. Catharina Sultzbergerin ...