ΠΑΡΑΜΥΟΙΟΝ ... Ad Amplissimum ... Virum D. Joh. Jacobum Schuchzerum ... praematurum Castissimae ejus Costae, Dae. Dae. Barbarae Myllerae ... ex hac vita [...]. [Zürich], [1668]
 

ΠΑΡΑΜΥΟΙΟΝ ... Ad Amplissimum ... Virum D. Joh. Jacobum Schuchzerum ... praematurum Castissimae ejus Costae, Dae. Dae. Barbarae Myllerae ... ex hac vita discessum