ΤΡΙΒΗΝ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ex Hippocratico praecepto ... Actu solenni declaraturus Ioanne Casparo Bauhino ... D. Ioanni De Muralto Tigurino qui ... primum Chirurgiae [...]. Basilaea : ex Typographia Deckeriana, M DC LXXI [i.e 1671]
 

ΤΡΙΒΗΝ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ex Hippocratico praecepto ... Actu solenni declaraturus Ioanne Casparo Bauhino ... D. Ioanni De Muralto Tigurino qui ... primum Chirurgiae certis de causis id ambienti dein totius medicinae supremi doctoratus ...