ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΝ Carmen in auspicatissimum Nuptiale festum ... Ion. Huldrici Rhonii ... et ... Virginis Regulae Orellin ... Zürich, M. DC. XXVIII [i.e. 1628]
 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΝ Carmen in auspicatissimum Nuptiale festum ... Ion. Huldrici Rhonii ... et ... Virginis Regulae Orellin ...