Seculare sacrum in honorem dei ter opt. max. ob ecclesiam ab erroribus in doctrina, in cultu a superstitione; et rempublicam a servitute et contemtu clericali, [...]. Tiguri [i.e. Zürich] : Typis Gessnerianis, 1719
 

Seculare sacrum in honorem dei ter opt. max. ob ecclesiam ab erroribus in doctrina, in cultu a superstitione; et rempublicam a servitute et contemtu clericali, ducentis abhinc annis, ministerio Huldrici Zuinglii, feliciter liberatam celebrabunt ....