Fr. v. Hagedorn. [Zürich], [1806]
 

Fr. v. Hagedorn