An der Thur bey Andelfingen. [Zürich], [1789]
 

An der Thur bey Andelfingen