Prospectus prope Thun, Provinciae Bernensis : Vue proche de Thun, dans la Province de Berne = Prospetto vicino di Thun, nella Provincia di Berna = Prospect bey Thun, in der Landschafft Bern. A[ugusta] V[indelicum] [i.e. Augsburg] : Georg Balthasar Probst, excud., [zwischen 1750 und 1760]
 

Prospectus prope Thun, Provinciae Bernensis