Büchel, Emanuel: Kirch und Pfarrhaus, zu Leüfelfingen in dem Canton Basel. [Zürich] : D. Herrliberger Ex. Cum Priv. : [gedruckt bei Johann Kaspar Ziegler], [1758]
 

Kirch und Pfarrhaus, zu Leüfelfingen in dem Canton Basel