Schellenberg, Johann Ulrich: Prospect des Birsfeld und Krentzacherhorns. [Basel] : [Verlag nicht ermittelbar], [zwischen 1744 und 1746]
 

Prospect des Birsfeld und Krentzacherhorns